1. Một số các định nghĩa: -   Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế…
Read More...

Viettel thử nghiệm mạng 4G từ tháng 10

Khách hàng sử dụng thử nghiệm dịch vụ dữ liệu di động mới sẽ phải đổi sim, song cước không cao hơn 3G Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết từ tháng 10 bắt đầu cung cấp thử nghiệm 4G, trở thành đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ…
peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose outlet online golden goose outlet online golden goose outlet online golden goose outlet online golden goose outlet online